DEN NORDISKE MYTOLOGI LEX

Af Erik F. Rønnebech
© copyright 2000
www.roennebech.dk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø ÅA


Alfer:

Alferne var overnaturlige, menneskelignende væsener som stod for frugtbarhed og vækst.
Det kaldtes alfebloten, når man ofrede til alferne sent på efteråret for at opnå frugtbarhed . Man mener denne offerfest svarer til vore dages jul.
Der findes både lysalfer og sortalfer. Af lysalferne er de smukkeste Diserne, der er underlagt Freja. De ligner, og er på størrele med mennesker.
Lysalferne, der er tilknyttet lys og luft, bor i Alfhjem der ligger i den tredie himmel Hvidblåin, og sortalferne, der er tilknyttet det underjordiske bor i Sortalfehjem. Sortalferne er skikkelige små væsener der arbejder som smede og håndværkere og sikkert de samme som kaldes dværgene. I den nordiske edda regnes alferne med til de guddommelige væsener sammen med aserne og vanerne, men de er ikke, som aserne, udødelige. De siges at stamme fra dværgfyrsten Ivalde, som måske er far til Ydun og Vølund.


Andrimner:

Kokken i Valhal, der hver aften skærer en luns kød af grisen Særimner, koger den i gryden Ildrimner og serverer den for einherjerne.


Andvare:

En dværg der vogtede nibelungsguldet og ringen Andvarenut. Han boede ved vandfaldet Frånånger i Andvarefossen. Når han blev forfulgt, kunne han forvandle sig til en gedde. Loke fangede ham i et net og for at slippe fri måtte Andvare give Loke ringen og guldet i løsesum, men han kastede først en forbandelse på både guldet og ringen.


Andvarenut:

En guldring smedet af dværgen Vølund, der vogtedes af Andvare. Andvare blev tvunget til at give Loke ringen men havde forinden udtalt en dødbringende forbandelse over den. Loke gav den videre til Hreidmar som bod for drabet på hans søn Otter.


Angerbode:

Jættekvinde som med Loke fik de tre monstrer: Midgårdsormen, Fenrisulven og Hel.


Aser:

Den herskende nordiske gudeslægt, og til forskel fra dværge, vaner og alfer er de udødelige, men skal gå til grunde ved Ragnarok. I de yngre kilder ansættes asernes antal til 12 og blandt dem er Odin, Thor og Balder.


Asvinn:

En jætte, der lærte de andre jætter at riste og tyde runer.


Asgård:

Asgård er det sted gudeslægten aserne bor.
Den blev bygget af en jætte, der som betaling skulle have solen, månen og Freja i betaling, men blev narret af Loke.
Siden striden med Vanerne boede der også nogle af disse i Asgård.
Asgård ligger på det højeste sted på jorden og den store lysende syvfarvede bro Bifrost (regnbuen) fører dertil. Bifrost bevogtes af Heimdal. I Asgård ligger bl.a. også Odins bolig Valhal, en slags krigernes paradis, hvor de krigere der dør i kamp kommer hen. (Val=kampplads).


Ask og Embla:

De to første mennesker i verden, som blev skabt af brødrene Odin, Vile og Ve af to træstammer, de fandt på stranden. (verdens skabelse). Odin gav dem liv og ånde, forstand og bevægelse fik de af Vile og sanserne og følelserne fik de af Ve.
Guderne byggede Midgård til dem, hvor de skulle bo, og brugte Ymers øjenvipper til at lave et gærde rundt om Midgård for at beskytte mod de onde jætter.


Asynjerne:

Kvindelig modstykker til aserne. Betegnelsen på visse nordiske gudinder, der dannede et hof omkring Odins kone Frigg. Af asynjenavne kan nævnes:
Bil, Eir, Freja, Fulla, Gefion, Gefn, Gnå, Hlin, Hørn, Jord, Mardøll, Nanna, Rind, Saga, Sjøfn, Snotra, Sol, Syn, Syr, Var, og Vør.
Sagas bolig hedder Søkvabæk her kommer Odin ofte for at drikke mjød.
Lofn er mild og god og forener unge elskende, der ikke må få hinanden.
Modgunn vogter Helvejen ved Gjallerbroen.


Aurboda:

En bjergjættekvinde gift med jætten Gymer, med hvem hun har sønnen Bele og datteren Gerd, der er en smuk jættekvinde som frugtbarhedsguden Frej bliver gift med.


Audhumbla:

Ko, opstået af dryp fra tågen over Ginnungagap, der er det uhyre, tomme rum eller kløft, hvor urjætten Ymer også skabtes, da kulden fra Niflheim mødtes med heden fra Muspelheim. Nærede jætten Ymer med sin mælk, og slikkede Odins farfader, Bure, frem af en saltsten (Verdens skabelse).


Aurvandil:

En venlig jætte gift med vølven Groa.
En myte fortæller, at han engang sammen med Thor skulle over den isnende kolde elv Elvivåger, der løber fra den kolde brønd Hvergelmer i Niflheim mod Jotunheim, fik han forfrysninger i stortåen, selv om Thor bar ham på ryggen.
Thor brækkede tåen af og kastede den op på himlen, hvor den blev til stjernen Aurvandils tå.


B


Balder:

Lysets gud og gud for planternes vækst og årstiderne. Han er Søn af Odin og Frigg. Han boede på Brejdablik med sin kone Nanna. De har sønnen Forsæde. På Breidablik fandtes intet ondt eller urent. Balder fik et mareridt om natten, hvori han så sin egen død. Han tog det som varsel for at nogen ville gøre ham fortræd. Hans mor Frigg fik derfor alt i naturen, undtagen misteltenen, til at love, at de ikke ville gøre Balder fortræd. Derfor kunne aserne bruge han til at skyde til måls efter uden at der skete noget, men Loke fik lokket ud af Frigg, at hun ikke havde spurgt misteltenen og lagde den som pil på den blinde Høders bue og således kom Høder mod sin vilje til at dræbe Balder.
Balder og hans hustru Nanna, der døde af sorg, blev anbragt på balders skib Ringhorn, som førte dem til Hel i dødsriget.
Guderne sender balders bror Hermod ad den frygtede helvej til dødsriget, for at få Balder tilbage, og Hermod fik det løfte, at såfremt alle ville græde for Balder, ville han få lov at vende tilbage. Alle græd undtagen Loke, der i skikkelse af den gamle kone Tøkk, græd "tørre tårer". Derved udelukkede Loke sig fra gudernes kreds og dømmes til at pines indtil ragnarok. Efter ragnarok vil Balder genopstå.


Bange:

En jætte der er bror til Suttung.


Barre:

En vindstille beskyttet lund, hvor Gerd lover at møde Frej efter ni nætter og give ham sin kærlighed.


Bauge:

Bror til jætten og ejeren af Skjaldemjøddet Suttung, søn af Gilling.
Myten om Skjaldemjøddet.

Beila:

Frejs tjenerinde. Hun er gift med Frejs tjener Byggvir og de bor hos Frej i Alfhjem. Loke kalder hende for snavset trælkvinde. Navnet betyder Bi.


Bele:

Jætte, søn af Gymer og Aurboda. Han er jættehøvding og bror til Frejs kone Gerd. Bele blev dræbt af Frej.

Bestla:

Gift med Bor og mor til Odin, Vile og Ve.
Hun er jætten Bøltorns datter og søster til Mimer.

Bergelmer:

En af de første jætter af slægten Rimturserne også kaldet Frostjætterne. Søn af Trudgelmer og sønnesøn af Ymer.
Da syndfloden fra Ymers blod oversvømmede verden, druknede alle rimturserne på nær Bergelmer og hans kone, og fra dette par stammer alle rimturserne.

Bifrost:

Den syvfarvede lysende bro (regnbuen), der fører op til gudernes verdensdel Asgård, og bevogtes af Heimdal.


Bil:

Hører til dværgene. Hun og broderen Hjuke forfølger månen på dens rejse omkring jorden. Bil bliver en af Asynjerne. Hun er datter af dværgfyrsten Ivalde og Hildegun og Ydun er hendes søster.


Billing:

Er gudeslægten vanernes høvding. Hans bror er Gilling. Han er far til Rind og morfar til Vale.
Hans mænd beskytter solen og månen mod Skall og Hate. Han kaldes også aftenrødens alf. Hans navn betyder tvilling.


Bilskirner:

Thor og Sifs bolig i Trudvang, der har 540 rum og rager højere op mod himlen end Valhal.


Bjært:

En af Frejas 8 søstre og fiskeguden Njords datter. Frej er hendes bror. Navnet betyder "lysende".


Blid:

Datter af fiskeguden Njord, søster til Frej og Freja. Navnet betyder "den blide".


Blodighove:

Frejs hest, der hverken frygter røg eller ild. Da det lykkedes hans tjener Skirner med trusler, at få den underskønne Gerd, datter af jætten Gymer og Aurboda til at gifte sig med Frej fik Skirner Blodighove som tak.


Blot:

Ofring til guder og guddommelige væsener, herunder alfer (se alfeblot).


Blodoughadda:

En af Ægir og Rans ni døtre som alle siges at være mødre til Heimdal.


Bodn:

Et af de tre kar som dværgene Fjalar og Galar brugte da de skulle lave mjød af Kvasers blod. Det der kom ud af det var Skjaldemjøddet. Det største kar eller kedel hed Odrører og det tredie hed Son.


Bor:

Søn af Bure, der skabtes da koen Audhumlba slikkede på en saltsten.
Bor er gift med jættekvinden Bestla og far til Asesønnerne Odin Vile og Ve.


Bous:

Søn af Odin og Rind. Han bliver til da Odin, udklædt som kvinde, voldtager Rind.


Brage:

Brage


Odins søn med Gunlød, gift med Ydun. Brage spiller harpe dagen lang og digter selv sine sange og er digtekunstens gud. Han byder alle kæmper velkommen i Valhal. Brage kender runernes magi.


Brejdablik:

Balder og Nannas hus, hvor intet ondt eller urent findes. Huset har sølvtag der hviler på guldpiller.


Brislingemen:

Frejas halsring, som blev smedet af dværgen Dvalin og overrakt hende af fire dværge. For at få smykket måtte hun tilbringe en nat med hver af dværgene. Smykket blev engang stjålet af Loke men genvundet i kamp af Heimdal. Balder fik smykket med til dødsriget, men Hermod fik det med tilbage til Odin.


Brokk:

Dværgen Brokk smedede det gyldne skind til Frejsgalt Gyldenbørste også kaldet Slidrugtanne samt Odins spyd Gungner og hans ring Drøpner. De tre brødre Eitre og Sindre og Brokk kaldtes for Ivaldesønnerne.


Bure:

Odins farfar som koen Audhumbla slikkede frem af en saltsten på tre dage ved verdens skabelse, og som blev stamfar til aserne. Bure døde af alderdom fordi Yduns foryngelsesæbler ikke var vokset op endnu.


C


D


Dag:

Dag er søn af jættekvinden Nat og asen Delling, der er morgenrødens gud. Dag fik en kærre af sin mor og af Odin fik han hesten Skinfaxe, hvis manke lyser og skinner over hele verden, når han kører hen over himmelen.


Delling:

Asen Delling er morgenrødens gud. Han er gift med jættekvinden Nat og sammen har de sønnen Dag. Delling vogter Brejdablik.


Diser:

Skæbnegudinder der først dyrkedes under et, men som senere blev til Valkyrier, Fylgier og Norner. Oprindeligt frugtbarhedsgudinder, hvoraf kan nævnes Vanadis, Vaneras, Freja og Alfhild.


Dromi:

Den anden lænke som Fenrisulven blev bundet med. Den var dobbelt så stærk som den første lænke Læding men sprang alligevel.


Drøpner:

Odins ring, hvorfra der hver niende dag dryppede otte andre ringe mage til drøpner. Ringen fremstilledes af dværgen Sindre. Odin lade den som offer på Balders ligbål. Hermod fik den med tilbage fra Hel da han søgte at få Balder tilbage til de levende, hvilket ikke lykkedes da Loke forklædt som Tøk, kun ville græde tørre tårer for Balder.


Durin:

Durin er en af de mægtigste af dværge. Han er en af de eneste der kender de ældste dværges hemmeligheder. Sammen med Dvalin smedede han det ulykkesbringende tryllesværd Tyrfing


Dvalin:


Dvalin hørte også til de mægtigste blandt dværgene. Han var en af de første der lærte at læse runer og smedede Brislingemen. Dvalin ejer hesten Modin.


Dværgene:

 • Eitre
 • Filer
 • Finn
 • Fjalar
 • Froste
 • Funden
 • Galar
 • Gløder
 • Havvang
 • Hjuke
 • Hornborer
 • Hæfter
 • Høj
 • Højpusling
 • Hånder
 • Ivalde
 • Jari
 • Kiler
 • Lit
 • Lofar
 • Lokker
 • Loni
 • Lød
 • Mjødulv
 • Modsuger
 • Nordre
 • Nore
 • Ny
 • Nyråd
 • Nåler
 • Rask
 • Regin
 • Ry
 • Rådsnild
 • Sindre
 • Skirver
 • Skævfinn
 • Slider
 • Svider
 • Søndre
 • Triv
 • Troldalf
 • Trå
 • Tække
 • Tør
 • Veig
 • Vestre
 • Vindalf
 • Virver
 • Vis
 • Vølund
 • Ydun
 • Yngve
 • Ælde
 • Ørvang
 • Østre
 • Ån
 • Åner
 • Dværgen skabtes af de maddiker der levede i resterne af urjætten Ymers krop ved verdens skabelse. De bor i underjordiske huler og høje udenfor Asgård. Dværgene skaber vidunderlige redskaber, smykker og våben. Dværgene har bl.a. lavet Odins spyd Gungner, Thors hammer Mjølner, Sifs guldhår, Frejs skib Skibladner, galten Gyldenbørste, Odins ring Drøpner, Frejas smykke Brislingemen og og lænken der kunne holde Fenrisulven.
  Man mener at dværgene svarer til sortalfer. Dværgene er dødelige væsener.
  Nisserne har også meget til fælles med dværgene, hvilket kunne tyde på, at nisserne enten nedstammer fra dværgene eller at der i virkeligheden er tale om de samme væsener.


  E


  Edda:

  Betegnelse på to old-islandske værker, ældre og yngre edda. Ældre edda består af gude og heltedigte af ukendte forfattere. Den stammer fra tiden mellem år 800 og år 1200. Herfra stammer bl.a. Völuspá, Hávamál og Helge digtene.
  Den yngre edda kaldes også Snorra-edda efter forfatteren Snorri Sturluson. Den er skrevet omkr. 1220 og er en lærebog i mytologi og digtekunst. Hertil hører bl.a. Heimakringla ynglingesaga, skrevet omkr. 1179, der beskriver de Norske konger fra 850-1177.


  Einherjer:

  De krigere, der falder i kamp, og som, med Valkyriernes godkendelse, er sikret en plads ved Odins side i Valhal, og få lov at indtræde i hans hær. Om dagen kæmper de på sletten og om natten læges deres sår. De spiser flæsk fra galten Særimner, drikker mjød fra geden Hedrun og opvartes af de skønne tjenstvillige valkyrier.
  De faldne krigere der ikke kommer i Valhal, kommer i stedet til FrejaFolkvang.
  Navnet kan tolkes som "De der kæmper alene" eller "Dem fra den samme hær".


  Egil Skytten:

  En mytisk konge af Ynglingeætten gift med Groa. Søn af Aun og far til Ottar Vendelkrage, svenskekongen Fjolner samt Røskva og Tjalfe.


  Eir:

  Tilhører asynjerne. Hun er gudinde for lægekunsten. Datter af Njord og en af Frejas 8 søstre. Hun menes at bo i hallen Skimmer.


  Eitre:

  Dygtig dværgsmed der var søn af dværgfyrsten Ivalde og bror til Brokk og Sindre. De tre kaldes Ivaldesønnerne.


  Elder:

  Ægirs kok.
  Han forsøgte, ved et af Ægirs mange ølgilder, at forhindre Loke i at komme ind i salen fordi han vidste, at alle aserne talte dårligt om ham.


  F


  Fenja:

  Fenja og Menja er jættekvinder, der kan male mange ting i kværnen Grutte. De tjente først som trælkvinder hos svenskekongen Fjolner i Svitjod, hvor de skulle male guld, men købtes af danekongen Frode, hos hvem de blev sat til at male guld, fred og lykke.
  Kong Frode undte dem imidlertid ikke hvile, og derfor malede de en fjendtlig hær frem, ledet af havkongen Mysing. Mysing dræbte kong Frode og overtog kvinderne og kværnen. Mysing satte dem til at male salt, og de måtte arbejde endnu hårdere end hos kong Frode. Dette straffer jættekvinderne ved at male så meget salt, at havkongens skib sank og det siges, at det er derfor havet er så salt.


  Fenrisulven:

  Et uhyre i ulveskikkelse, avlet af Loke med jættekvinden Angerbode og søskend til Midgårdsormen og Hel. Den fødtes i Jotunheim men blev som lille hentet til Asgård, hvor den hurtigt voksede sig så stor og glubsk, at det kun var Tyr der kunne nærme sig den. Man ville derfor have den bundet, men den første lænke Læding sprang som sytråd, og bedre gik det ikke med den næste lænke Dromi. Man sendte så bud til dværgene, der boede uden for asgård i dybe bjerghuler. Bjergene blev i sin tid skabt af maddiker fra Ymers krop. De var snildeog opfindsomme og lavede en lænke der var tynd og glat som en silkesnor og ikke så ud til at kunne holde til noget som helst. Lænken blev fremstillet af lyden fra kattepoter, kvindeskæg, bjergrødder, fiskeånde og fuglespyt. Det viklede de om senerne fra en bjørn og så var lænken Glejpner klar til at lægge på Fenrisulven. Guderne fik den lokket ud på en ø og viste den snoren. Lad os se om du kan gøre det samme ved den som de to andre lænker sagde de til den. Nej den ser ikke ud til at kunne holde til ret meget svarede den, men netop derfor tror jeg der er lumskeri medi spillet og i får den ikke på mig. Så begyndte guderne at drille den med om den var bange for den lille kæde. Til sidst gik den med til at lade sig binde, men kun på den betingelse, at en af guderne lagde sin hånd ind i munden på den. Da det var Tyr der passede den, blev det ham. Så blev den lænket og lænken gjort fast til en stor klippeblok. Ulven sled og asede men kunne ikke komme løs. Desværre for Tyr fik han ikke sin hånd igen. Ulven forsøgte at bide efter de andre, men så satte de et sværd fast på højkant i munden på den, og siden har den stået og tudet med fråden løbende ud af gabet som en slimet flod. Skulle ifølge beretningerne ved Ragnarok rive sig løs og sluge Odin, men selv dræbes af Vidar.


  Fimbulvinter:

  De tre hårde vintre der går i et og er et varsel om Ragnaroks komme.


  Fimmafæng:

  Ægirs tjener der dræbes af Loke, som ikke kan tåle alle de komplimenter, aserne giver ham.


  Fjølvar:

  Jætte, der ejer øen Allgrøn, hvor han og Odin tilbragte 5 år og der forførte syv dåragtige piger.


  Fjalar og Galar

  Fjalar og Galar slog jætten Kvaser ihjel og lavede Skjaldemjøddet af hans blod. De dræbte også jætten Gilling og hans kone og Gillings søn Suttung fik Skjaldemjøddet som bod.
  Myten om Skjaldemjøddet.


  Folkvang:

  Folkvang er Frejas bolig i Asgård hvor hun modtager de einherjer der ikke kommer til Valhal. På Folkvang findes salen Sessrumner.


  Forsæde:

  Balders og Nannas søn og retfærdighedens gud, der mestrer at løse indviklede konflikter og er ordfører på asernes ting. Han bor på det guld- og sølvglinsende slot Glitner, med vægge af guld og tag af sølv, som han fik af sin far. Han siges at køre med en gylden okse.


  Frej:  Frugtbarhedsgud, optaget blandt aserne, men af vanernes æt, idet han er søn af Njord, tvillingbror til Freja foruden 7 andre søstre. Dyrkedes især ved forårsfester. Frej bor mest på gården Alfhjem og hersker over lysalferne. Her bor også tjenerne Beila og Byggvir.
  Han har magt over regn, solskin og markens grøde. Han er gift med jættekvinden Gerd, Gymer og Aurbodas smukke datter og en søster til Bele. Det var Frejs tjener Skirner der på sin herres vegne friede til Gerd
  Det var Frej bønderne ofrede til. Når Frej skal ud i verden rider han på galten Gyldenbørste, der ligesom Odins hest Slejpner, kan løbe både i luften på vandet og på jorden. Gyldenbørste stråler som det klareste solskin og skinnet fra den kan oplyse selv den sorteste nats mørke i underverdenen. Den kendes også under navnet Slidrugtanne. Galtens gyldne skind er smedet af dværgen Brokk.
  Frejs våben var et sværd som svingede sig selv og et hjortegevir. Han mistede dog sværdet. Med geviret slog han Bele ihjel. Ved ragnarok skal han stikke det i øjet på Surt inden han dør. Frej har også skibet Skibsladner, der altid har medvind og sejler lige godt over land og vand. Når han ikke bruger det, kan han folde det sammen og putte det i lommen. Frej har bl.a. lært smedekunsten hos dværgen Vølund.
  Som frugtbarhedsgud ses Frej ofte afbilledet med en vældig fallos (penis).
  I Danmark betegner visse stednavne helligsteder for Frej, bl.a. Frøsmose ved Ringsted og forskellige lokaliteter med navnene Frøsbjerg og Frøshøj. Frej kaldes også Yngve.


  Freja:  Nordisk kærligheds-, frugtbarheds- og krigsgudinde af Vanernes æt. Hun er datter af Njord og har otte søstre samt tvillingbroderen Frej. Også opfattet som dødsgudinde og som kvindernes skytsgudinde der anråbtes af fødende kvinder.
  De krigere der falder i kamp min ikke bliver valgt til Einherjer i Valhal, kommer til Freja på Folkvang.
  Freja er gift med Odd, med hvem hun har de to døtre Hnoss og Gersimi. Od menes at være en dobbeltgænger til Odin. Hun bor på Folkvang. Freja er den smukkeste af alle gudinder og vild med kærlighed. Et par dage efter sit bryllup med Odd, drog han ud på en lang rejse og er stadig ikke vendt tilbage. Freja drog ud for at lede efter ham men fandt ham ikke. Når Freja sørger over ham græder hun guldtårer. Når Freja drager på rejse, er hendes vogn forspændt to katte. Freja ejer også en fjederham, og når hun tager den på, kan hun flyve som en falk. Hun låner af og til hammen ud til aserne. Hun har en galt ved navn Hildisvin.
  Hun har desuden guldsmykket Brislingemen, som blev smedet af dværgen Dvalin. For at få smykket måtte hun tilbringe en nat med hver af dværgene. Smykket blev engang stjålet af Loke men genvundet i kamp af Heimdal. Det er de forelskede par der ofrer til Freja.
  Hun hører sammen med bl.a. Nanna og Frigg til asynjerne.


  Frigg:  Datter af Fjorgyn, søster til Njord og af vaneslægt. Hun er Odins hustru, og har med ham 6 sønner og en datter. Bl.a. er Thor og Balder hendes sønner.
  Hun er ægteskabets og moderskabets gudinde, hvilket dog er lidt problematisk, da hun har flere elskere. Bl.a. Odins brødre Vile og Ve samt en træl. Det sidste bevirkede, ifgl. Saxo, at Odin forlod hende for ikke at vanæres. Hun var måske oprindelig jordens og frugtbarhedens gudinde. Hun var synsk og vidste alt, hvad der skulle ske, men røbede intet og anvendte ikke magi. Det lykkedes hende ikke at redde sønnen Balder, fordi hun glemte at tage misteltenen i ed.
  Hørte med bl.a. Nanna og Freja til asynjerne. Frigg bor i Fensalene på marken Gladshjem i Asgård, hvor også Valhal ligger. Hun havde kammerjomfruen Fulla, der var en af asynjerne. Hun havde bl.a. til opgave at bære Friggs skrin. Frigg har en budbringer der hedder Gnå og er Asynje. Frigg kaldes også Frigga og Frea. Fredag er Friggs (Freas) dag.


  Frid:

  En af Njords 8 døtre, søster til Frej og Freja.


  Fylgier:

  Gudinder der følger ethvert menneske og beskytter det. En slags skytsengle der ofte optræder i skikkelse af et dyr.


  G


  Garm:

  Jættekvinden Hels menneskeædende hund - et frygteligt uhyre af jætteæt, der altid har blodigt bryst og vogter indgangen til dødsriget foran Gnipahulen. Her står den bundet med jernkæder og fanger alle, der forsøger at vende om og æder dem. Ved ragnarok dræbes Garm af Tyr.


  Gefion:

  Agerbrugets gudinde og beskytter af jomfrudommen. Af vaneslægt, som datter af Njord og en af Frejs otte søstre. De kvinder der dør som ugifte jomfruer kommer til hende. Hun minder meget om søsteren Freja.
  Hun bærer på en halskæde, hun fik af en yngling, for at give ham sin gunst. Loke antyder engang, at hun havde haft en kærlighedsaffære med Heimdal. Hun dyrkedes på en kultplads ved Lejre og det siges, at hun boede der med Odins søn Skjold
  Odin sendte hende engang ud for at finde mere land. Hun kom til Sveriges kong Gylfe, og fik af ham lov til at tage så meget land, som hun kunne pløje omkring med fire okser på et døgn. Hun begav sig til Jotunheim, hvor hun fødte fire sønner, som hun forvandlede til okser. Landet de nåede at pløje om, og tog med sig tilbage, er Sjælland, og i hullet, hvor det kom fra, opstod søen Vänern. Hun er en af Asynjerne.


  Gerd:

  Er jætten Gymer og Aurbodas smukke datter og søster til Bele. Frejs tjener Skirner blev sendt af sted for at fri til den smukke jættekvinde, men han måtte bruge trusler om at kaste en forbandelse på hende før hun var overtalt. Brylluppet fejredes i lunden Barre og som tak fik Skirner Frejs hest Blodighove. Hun bor højt mod nord et sted under jorden og når hun strækker armene op over jorden, stråler alt omkring hende. Hun er gift med Frej.


  Geirrød:

  Høvdingejætten og smeden, der fangede Loke da han besøgte Jotunheim i Frejas fjederham, som han havde stjålet og derpå lovede, at lokke Thor dertil våbenløs, for at slippe fri. Geirrød havde døtrene Galp og Greip. Galp forsøgte at forhindre Thor og Loke i at komme over elven Vimur og besøge Geirrød, ved at skræve over elven og tisse i den så den svulmede voldsomt op. Da de alligevel nåede frem forsøgte de to søstre at løfte stolen, Thor sad på, op på taget, men Thor satte sig så hårdt, at de begge søstrene brækkede ryggen. Geirrød er Odins fostersøn.
  Myten Thor og Loke besøger Geirrød.


  Gere og Freke:

  Odins to ulve der ligger ved hans fødder og hjælper ham i krig. De får alt det kød der severes for ham i Valhal, da han kun drikker vin.


  Gilling:

  Jætte der sammen med sin kone dræbtes af dværgene Galar og Fjalar. Som bod for drabet på forældrene, fik Gillings søn Suttung Skjaldemjøddet. Bauge var også søn af Gilling.
  Myten om Skjaldemjøddet.


  Gimle:

  En pragtfuld sal i Valhal, skønnere end solen og med et tag af guld. Den ligger på et sted, hvor kun de bedste kommer for at få evig lykke. Det skønneste hus af alle.


  Ginnungagap:

  Det uhyre, tomme rum, kløften eller gabet mellem Niflheim og Muspelheim, hvor urjætten Ymer og koen Audhumbla skabtes.


  Gjalre:

  At gjalre betyder at udøve magi ved at synge med høj skrigende (gjalrende) stemme, som man oplever det hos heksedoktorer og åndemanere. Odin gjalrede over Mimers afhuggede hoved så han kunne rådføre sig med det. Odin kunne efter sigende 18 forskellige gjalresange, der hver for sig var en slags trylleformular.


  Gjallerhorn:

  Heimdals kæmpelur, der kan høres til verdens ende og varsler Ragnaroks komme for guderne. Mimers drikkehorn er også blevet nævnt som Gjallerhornet.


  Gjallerbroen:

  Broen der er tækket med guld og fører over åen Gjall der adskiller de levendes rige fra dødsriget Nifelheim. Broen vogtes af asynjen Modgunn.


  Glejpner:

  Lænken som Fenrisulven er bundet med efter at de to første, Læding og Dromi var sprunget og som er fastgjort til den urokkelige klippe Gjol. Dværgene Brokk og Sindre fremstillede den af lyden fra kattepoter, kvindeskæg, bjergrødder, fiskeånde og fuglespyt. Det viklede de om senerne fra en bjørn.


  Gnitaheden:

  Det sted hvor jætten Fafne i skikkelse af en drage vogtede Niebelungskatten, som han stjal fra sin far Hreidmar, som fik den af Loke der havde stjålet den fra Andvare.


  Gnå:

  Friggs budbringer, der rider på den grå hest Hovvarpner der er avlet af hingsten Harnskerper og hoppen Gardrofa. Hovvarpner galopperer lynhurtigt gennem luft og vand i alle verdener.


  Gram:

  Sværdet, smedet af dværgen Vølund, som Odin gav til Sigmund. Da sværedet brast smed Sigmund det væk, men dværgen Regin reparerede det, og gav det til Sigurd Fafnesbane som dræbte hans bror, vogteren af niebelungskatten jætten Fafne i skikkelse af en drage, med det.


  Groa:

  Vølve gift med Aurvandil. Thor kom til hende for at få fjernet en splint af en slibesten som Hrungner havde kastet i hovedet på ham.


  Grid:

  Jættekvinde som fik sønnen Vidar med Odin. Hun lånte Thor sit styrkebælte, sine jernhandsker og sin stok Gridavol, da han skulle besøge Geirrød, lokket dertil af Loke uden at have sin hammer Mjølner med.
  Myten Thor og Loke besøger Geirrød.


  Guder:

  Fællesbetegnelse for Aserne og Vanerne. Anerne bor i Asgård og Vanerne bor i Vanehjem. Efter en stor strid mellem Aser og Vaner har nogle af Vanerne boet i Asgård og og nogle af Aserne i Vanehjem.
  Guderne repræsenterer det gode modsat jætterne, der repræsenterer det onde. Jætterne bor i Udgård, også kaldet Jotunheim. Vanerne er frugtbarhedsguder. Aserne er udødelige indtil Ragnarok hvor de skal kæmpe mod det onde og gå til grunde. Mellem Asgård og Udgård lever menneskene i Midgård.


  Gungner:

  Odins spyd, smedet af dværgen Brok. Det rammer alt hvad han sigter på.
  Når Odin kastede det over en hær bevirkede det, at den tabte slaget.


  Gunlød:

  Suttungs datter. Hun vogtede Skjaldemjøddet for ham.
  Da Odin havde sovet tre nætter hos hende, gav hun lov til at drikke tre slurke af det en for hver nat. Odin måtte derpå hurtigt flygte til Asgård i sin ørneham, forfulgt af Suttung.
  Mødet med Odin resulterer i drengen Brage.
  Myten om Skjaldemjøddet.


  Gyldenkam:

  Hvid hane der sidder i Yggdrasils top og tæller døgnets timer og vækker nornerne når dagen skal komme, og lyset fra Urds brønd igen skal skinne over jorden.


  Gyldenbørste:

  Frejs galt (kastreret orne) der kan løbe hurtigere end nogen hest, både gennem luft og på vand og lyser om natten. Dens børster er af guld. Kendes også under navnet Slidrugtanne. Dens gyldne skind er skabt af dværgene Brokk og Sindre.


  H


  Heimdal:

  Kaldes også den hvide as. Han er søn af Odin og siges at have ni mødre som alle er søstre og døtre af Ægir og Ran. Hans tænder er af guld og han vogter den syvfarvede bro Bifrost, der fører til Asgård. Hans Gjallerhorn, der skal lyde ved Ragnarok, kan høres over hele verden. Heimdal kan se hundrede mil væk både ved dag og ved nat, og han kan høre græsset gro og ulden vokse på fårene. Han bor på Himmelbjerget (Himinbjørg) lige ved Bifrost. Han ejer hesten Guldtop.
  Ved Ragnarok skal han kæmpe mod Loke og de vil dræbe hinanden.


  Hel:

  Datter af Loke og jættekvinden Angerbode og søskende til Fenrisulven og Midgårdsormen. Hel blev af Loke og aserne sendt til Niflheim, hvor hun vogter dødsriget, der er for de der dør strådøden = en æresløs død i modsætning til den æresfulde ved at falde på slagmarken. (At ligge på strå= at ligge i sin seng). Senere stedet hvor de onde mennesker kommer når de dør. Hel er selv halvt lig, halvt levende. På den ene side er hun blåsort som et halvt opløst lig og på den anden er hun kødfarvet. Hun smiler aldrig og hendes bolig er sort og slimet. Beder nogen hende om mad, får de sat fadet Hunger foran sig og ved siden af ligger kniven Sult. Hels bolig er den mørke borg Eljudne, hvor man finder sengen Sygeleje og dørtrinet Faldfordærv. Hel har to tjenerinder, Ganglad, og Gangtræt, der er så dovne, at ingen har set dem bevæge sig. Længst mod nord i Hel ligger Narstrand, hvor alle forbrydere havner.
  Hel har den menneskeædende hund Garm. Skibet Neglefar bygges i Hel og skal stå færdig til ragnarok.


  Helhjem:

  Modsætning til Valhal, hvor de der dør en æresfuld død ender. Helhjem er jættekvinden Hels hjem hvor hun bor på borgen Eljudne. Hun hersker i dødsriget (Helvede). De der ikke dør på slagmarken men dør strådøden ender her.


  Helvejen:

  Vejen der fører til dødsriget Helhjem, hvor Lokes datter Hel hersker.
  Hermod red ni døgn på Odins hest Slejpner gennem dybe dale i totalt mørke til han kom til den halvt underjordiske elv Gjall og kunne ride over Gjallerbroen bevogtet af Modgunn, og fortsætter mod nord til Helslugten, hvor han sporer Slejpner og sætter over slugten i et mægtigt spring og nåede så frem til Hels bolig på borgen Eljudne. Ved indgangen til dødsriget må man passere den lange grotte Gnipahulen, hvor Hels hund Garm et frygteligt uhyre af jætteæt, der altid har blodigt bryst og vogter indgangen.


  Helgrind:

  Port mellem de levendes og de dødes rige.


  Hermod:

  Odin og Friggs søn, der modigt men forgæves rider den frygtelige Helvej til Hel i Niflheim for at vinde sin bror Balder tilbage fra dødsriget. Han red ni døgn på Odins hest Slejpner gennem dybe dale i totalt mørke til han kom til åen Gjall og rider over Gjallerbroen og fortsætter mod nord til Helslugten, hvor han sporer Slejpner og sætter over slugten i et mægtigt spring og når så frem til Hels bolig på borgen Eljudne, hvor han tilbringer natten for at fremlægge sit ærinde.
  Han får at vide, at så fremt alt i hele verden vil græde for Balder, slipper han fri. Loke, forklædt som den gamle kone Tøk, ville kun græde tørre tårer, så Balder måtte blive hos Hel. Hermod fik dog Odins ring Drøpner med tilbage.


  Hildegun:

  En af Lysdiserne. Hun blev som ung bortrøvet og gift med dværfyrsten Ivalde og fik med ham børnene Ydun, Hjuke og Bil. Hjuke og Bil blev sendt til månen med et kar Mjød, og har siden fulgt efter den rundt om jorden.


  Hlin:

  Trøstegudinde og asynje. Hun redder menneskene ud af livsfare på ordre fra Frigg.


  Himinrjod:

  Jætten Hymers kraftige tyr med måneformede horn. Thor brugte tyrens hoved som madding da han engang var på fisketur med Hymer.


  Hnoss:

  Datter af Freja og Odd og søster til Gersimi. Hun er utrolig smuk og alt kostbart og smukt er opkaldt efter hende.


  Hreidmar:

  Havde Niebelungsguldet og trylleringen Andvarenut, som Loke stjal fra dværgen Andvare, til han faldt for deres forbandelse.
  Han har sønnerne Fafne, Odder og Regin. Fafne stjal skatten fra sin far, og gemte den på Gnitaheden. Sønnen Odder kunne forvandle sig til en odder. Da aserne dræbte ham krævede Hreidmar, at de skulle fylde og belægge odderskindet med guld.


  Hrungner:

  Jætten med guldhjelm og den stærkeste af alle jætter. Han ejede først hesten Guldfaxe. Hans pandeskal og hjerte var af sten. Han udfordrede Thor til tvekamp og tabte, hvorpå Thors søn Magne fik Guldfaxe for at befri sin far, der lå fastklemt under jætten.


  Hræsvælg:

  Den jætte i ørneham der sidder i Yggdrasils højeste grene ved himlens rand. Hver gang den basker med vingerne blæser det i hele verden.
  Mellem dens øjne sidder Høgen Væderfølne. Ørnen skændes med dragen Nidhug der ligger nedenfor træet. Egernet Ratatosk bringer ukvemsord frem og tilbage mellem ørnen og dragen. Hræsvælg betyder ligslugeren.


  Hugin og Munin:

  Kan udlægges som tanke og erindring. Navnene på Odins to ravne, der hver morgen fløj ud fra hans skuldre for at vende tilbage om aftenen og berette for ham, hvad der foregik i alverden.


  Hvergelmer:

  Brønden i Niflheim, det iskolde nord ved Helhjem, hvori asketræet Yggdrasil har en af sine tre rødder og som huser dragen Nidhug samt orme og kryb, der gnaver af roden.


  Høder:

  Odins næsten blinde søn også kaldet Hother, der på foranledning af Loke, uafvidende kom til at dræbe halvbroderen Balder med en pil, fremstillet af misteltenen, det eneste i naturen, som Balders moder Frigg havde glemt at tage i ed. I Ældre Edda gøres Høder dog selv ansvarlig for drabet. Hos Saxo er historien besynderligt omdannet: Høder er en kæk nordisk konge, der værger sin fæstemø Nanna mod den onde gud Balders efterstræbelser; han besejrer guderne i ét slag, taber et andet til sjællænderne, anført af Balder, og fælder guden i en kamppause under et tredje slag.


  Hymer:

  Jætte og Thors stedfar. Thor opsøgte ham for at låne hans store kedel til Ægir , der skulle brygge øl til gæstebud for aserne.
  Thor måtte bestå forskellige prøver; mest kendt er historien om Hymers og Thors fisketur, hvor sidstnævnte får Midgårdsormen på krogen, hvorpå Hymer i skræk kapper linen. Hymer havde også et bæger der ikke kunne splintres.
  Myten om Hymer og Thors fisketur.


  Hyrrokken:

  Troldkvinde af jætteæt med mægtige kræfter. Ved Balders ligfærd skulle hans skib Ringhorn med Balders og Nannas lig skubbes ud på havet for at afbrændes, men ingen, selv ikke Thor, kunne rokke skibet. Man sendte bud efter troldkvinden som kom ridende på en ulv og brugte en hugorm som tømme. Hun tog ved skibets stævn og trak det ubesværet ud på havet så gnister føg fra rullestokkene.


  Høner:

  As, der ofte fulgte Odin og Loke på rejse. I eddaen beskrives han som bror til Odin.


  I


  Idavang:

  Den smaragdgrønne slette bag Asgårds mure, hvor guderne lever lykkelige og rige på guld. Asernes samlingsplads og idrætsarena. Her skal en ny gudeslægt opstå når verden genopstår efter Ragnarok.


  Idavolden:

  Bag den smaragdgrønne slette Idavang bag Asgårds mure, ligger Idavolden, der adskiller de levendes land fra dødsriget. De der kommer over på den forkerte side er helt overladt til sig selv og intet levende kan hjælpe. Her starter Helvejen.


  Ildsborg:

  Hærens gudinde.


  Ivalde:

  Dværgfyrsten Ivalde var far til de såkaldte Ivaldesønner Eitre, Brokk og Sindre. Med lysdisen Hildegun, som blev bortrøvet og gift med ham, fik han Ydun, Hjuke, Bil og muligvis Vølund. Han regnes også til sortalferne.


  J


  Jernskoven:

  Stedet hvor Fenrisulven fødte sit afkom af ulve.


  Jotunheim:

  Stedet hvor Jætterne bor - Kaldes også Udgård.


  Jætte:

  Betyder kæmpe og er et væsen med menneskeskikkelse, men overnaturlig stort. Jætterne opfattes som asernes fjender, men er dog ved slægtskab og ægteskab tillige forbundet med aserne. De udgør blot en stamme for sig selv i Udgård også kaldet Jotunheim, men virker ret menneskelige. I folketroen derimod er jætterne naturguddomme (bjerg-, hav-, storm- ild- og frostjætter), der antager fantastiske skikkelser. Forekommer hyppigt i folkeeventyrene, der tillægger dem trolddomskraft og vældig størrelse.


  K


  Kvaser:

  En af aserne i Asgård. Da aserne og vanerne sluttede fred med hinanden blandede de spyt i en skål, og heraf opstod Kvaser. Han var den klogeste af aserne og ham som Mjøddet stammer fra. Kvaser dræbtes af dværgene Fjalar og Galar, som lavede Skjaldemjøddet af hans blod.

  Laevatein

  En giftig tryllestav smedet af Loke og opbevaret af Sinmara i et kar af sejt jern med ni låse.


  Lidskjalv:

  Odins højsæde i Valhal, hvorfra han kan overskue hele verden.


  Lit:

  Dværgen der gik i vejen da den døde Balders skib skulle sættes i søen for at afbrændes. Thor, der var i dårligt humør, blev så sur på ham, at han sparkede ham ind i flammerne.


  Lofar:

  Lofar er dværgenes stamfar.


  Lue:

  En ildjætte, søn af Mistblinde og bror til Ægir. Kendes fra en ædekonkurrence med Loke i Udgård, som Loke vandt.


  Lyngve:

  Øen i midten af mørkehavet Amsvartner. Her lænkedes Fenrisulven og senere Loke.


  Loke:

  Loke


  Søn af jætten Farbaute og Laufey, og bror til Byleist og Helblinde, der kan være et andet navn for Odin.
  Loke er af jætteslægt, men optaget blandt aserne gennem fostbroderskab med Odin som han blandede blod med da de mødtes på en af Odins rejser lige efter Aserne og Vanerne havde sluttet fred. I begyndelsen syntes Odin godt om Loke, men da han opdagede hans sande væsen fortrød han denne forbrødring lige så mange gange som der er blade på Yggdrasil. Loke bor hos Aserne i Valhal og er gift med Sigyn, med hvem han har to sønner, der ikke har arvet faderens karakter. Ingen overgår Loke i listighed, og han får ofte aserne bragt i knibe, men redder dem dog også ud af kniben igen med sin snuhed. Med en anden jættekvinde Angerbode, der kom fra Jernskoven, har han avlet de frygtelige uhyrer Hel, Fenrisulven og Midgårdsormen. De voksede op hos jætterne i Jotunheim, men da Loke så dem, sendte han et par guder ud for at hente den til Asgård for at få dem uskadeliggjort, idet han forudså at de kunne bringe stor ulykke over Aserne.
  Loke kastede Midgårdsormen langt ud i havet for at den skulle drukne, men den voksede sig i stedet så stor, at den til sidst nåede rundt om jorden og kunne bide sig selv i halen. Hel blev sendt til det kolde sted Niflheim, hvor hun blev dronning i dødsriget, hvor mennesker kommer hen der dør af sygdom eller ælde. Fenrisulven lignede en sød lille hundehvalp da den kom til Asgård, men den blev hurtig så stor og glubsk, at kun Tyr kunne nærme sig den og give den mad. Der er ingen spor af, at Loke har været dyrket som gud, men han optræder i mange myter, hyppigt som den vigtigste biperson og ofte Odins eller Thors ledsager på deres færden. I nogle myter omskaber han sig til en kvinde eller en hoppe og føder afkom, bl.a. hesten Slejpner. Lokes fremtrædende træk er snildhed. Ofte er han den eneste, der kan redde aserne i deres sammenstød med jætterne, men tit er det hans egne lumskerier, der bringer aserne i vanskeligheder. Loke er tillige en drillepind og spasmager. I kvadet Lokasenna om Ægirs gæstebud, slynger han hver enkelt af de forsamlede guder og gudinder nogle drøje, i reglen obskøne sandheder i ansigtet. Gennem skandalen ved Ægirs gilde og ved at volde Balders død og forbliven i Hel, sætter han sig omsider uden for gudernes kreds. Aserne blev enige om at straffe ham for Balders død, så de fangede ham og hans to sønner Vali og Nari. Så forvandlede de Vali til en ulv der straks dræbte broderen Nari. Derpå tog de Naris tarme og bandt med dem Loke fast på de tre skarpe spidse sten. Den ene sten var under skulderen, den anden under lænden og den tredie under knæene. Straks Loke var bundet forvandledes tarmene til jern. Så anbragte de en giftslange på en gren over Lokes hoved, som dens gift drypper ned på. Lokes kone Sigyn hjælper ham ved at holde en skål imellem, men når den er fuld og hun vender sig for at tømme den, vrider Loke sig af smerte, så hele Jorden skælver. Ved Ragnarok skal han komme løs og anføre en afdeling af jætternes hær i den sidste kamp mod aserne. Loke er den sælsomste skikkelse i den nordiske mytologi. Man har ikke fundet nogen tilfredsstillende forklaring på hans sammensatte væsen. Loke optræder i mange forklædninger, bl.a. som jættekvinden Tøk, der hjalp den blinde Høder med at ramme Balder med pilen af misteltenen.


  Lysdiser:

  Betegnelsen på Sol og Måne, hvis far er Mundilfare. Da de fødtes mente guderne at børnene var for skønne til at være på jorden og sendte dem op på himlen.


  Læding:

  Den første lænke Fenrisulven blev bundet med og som den straks sprang.


  M


  Magne:

  Superbaby og Thors søn med jættekvinden Jernsaxe. Bror til Mode, Magne var tre dage gammel da Thor kom i tvekamp med jætten Hrunger og dræbte ham men kom i klemme under jættens mægtige ben så han ikke kunne komme fri, og efter at alle andre forgæves havde prøvet, at få Thor fri, trådte Magne til og befriede sin far. Som tak fik Magne den døde Hrungners hest Guldfaxe. Ved Ragnarok skal Magne dræbe dragen Nidhug. Både Magne og broderen Mode overlever Ragnarok og arver Thors hammer Mjølner som Magne skal bringe med til Idasletten hvor de overlevende skal samles.


  Meile:

  En forholdsvis ukendt bror til Thor.


  Midgård:

  Midgård er det sted menneskene bor midt mellem guderne i Asgård og jætterne i Udgård. Midgård er omgivet af et stort ocean.


  Midgårdsormen:

  Et uhyre, der er søn af Loke og jættekvinden Angerbode og broder til Hel og Fenrisulven. Blev kastet i havet af Loke for at den skulle drukne, men i stedet voksede den sig så stor, at den omkransede menneskenes verden Midgård og kunne bide sig selv i halen. Thor skal kløve Midgårdsormen ved Ragnarok, men selv omkomme af den gift og edder, der sprøjter fra den.


  Mimer:

  Jætten der vogter sin brønd med visdommens vand kaldet Mimers brønd. og hvor asketræet Yggdrasil har en af sine tre rødder. Mimer fyldte hver dag sit drikkehorn og drak en slurk af brøndens vand og fik dermed visdom om alt, hvad der var sket og skulle ske i verden.
  Mimer var stærkt knyttet til Aserne og blev halshugget af Vanerne, der fik ham som gidsel, da de sluttede fred med Aserne. De sendte det afhuggede hoved retur til aserne. Odin gjalrede over hovedet så han kunne tale med det, og siden har Odin rådspurgt hovedet, i svære sager, som hvornår Ragnarok skulle komme.


  Mimers Brønd:

  Jætten Mimer er vogter af den ene af de tre kilder eller brønde, hvori asketræet Yggdrasil har en rod. Mimers brønd er visdommens kilde og befinder sig hos jætterne i Udgård. Odin satte sit ene øje i pant hos Mimer for at få lov til at drikke af kilden og få visdom. Øjet ligger på bunden af brønden.


  Mimers Lund:

  I Mimers Lund tilbringer de to mennesker, Liv og hendes mandlige modstykke Livtraser, Fimbulvinteren. Her overlever de, som de eneste mennesker, Ragnarok og fører menneskeslægten videre.


  Mistblinde:

  Far til jætterne Ægir og Loke.


  Mjølner:

  Thors hammer smedet af dværgene. Den rammer altid målet og vender derefter tilbage til Thors hånd. Når Thor ikke bruger Mjølner, kan den foldes sammen og hænge om hans hals. Den blev engang frastjålet ham af jætten Thrym, der som løsepenge krævede Freja til hustru, men blev narret af Loke.


  Modgunn:

  En asynje der har til opgave at bevogte GjallerbroenHelvejen. Hun spørger alle der vil ind om deres navn og slægt.


  Mundilfare:

  Er far til den skønne Sol og hendes broder Måne. Guderne mente at børnene var for skønne og sendte dem op på himlen. Sol og Måne er lysdiser. Søndag (sunnudagr) er Sols dag og mandag (mandagh) er Månes dag.


  Muspelheim:

  Ildverdenen længst mod syd adskildt fra kuldeverdenen Niflheim af kløften Ginnungagap. Fra Muspelheim skal branden ved verdens undergang udgå. Her bor ildjætten Surt, der er den eneste der kan bo her.


  Muspelsønnerne:

  De væsener der sammen med ildjætten Surt fra Muspelheim angriber guderne ved Ragnarok.


  Måne:

  Lysdise. Søn af Mundilfare og bror til Sol. Måne kører månevognen over himmelbuen jagtet af ulven Månegarm som ved ragnerok vil sluge måne.


  Månegarm:

  En ulv som om natten jager Måne på himmelbuen. På sin vej sluger den grådig alle de lig den kommer forbi.
  Han er, ligesom de andre ulve, født af en jættekvinde i Jernskoven.


  N


  Nanna:

  Balders hustru, datter af Nep. Da Balder skulle ud på sin bålfærd til Hel, bristede Nannas hjerte og hun blev lagt på lejet ved siden af ham på skibet Ringhorn
  Nanna var en af asynjerne.


  Narstrand:

  En strand længst mod nord i dødsriget Hel. Her ligger dynger af torturerede kroppe. På stedet ligger en hal bygget af edderspyende slanger. Her havner alle forbrydere.


  Nat:

  Den sorte jættekvinde Nat, hvis far er Narfe, kører en gang i døgnet hen over himmelhvælvingen i sin kærre forspændt sin sorte hest Rimfaxe og spreder mørke.
  Rimfaxe efterlader sig rim på marken, hvor den har været.
  Nat er gift med morgenrødens gud, asen Dag. Nat hører til diserne.


  Nerthus:

  Gudinde i nordisk mytologi, formentlig for frugtbarhed. Kendes fra omtale hos den romerske historieskriver Tacitus. I skriftet Germania berettes om nogle nordiske stammer, der dyrkede Nerthus (Moder Jord). Hun bor på en ø i havet, holder præsteskab og køres rundt til folk på en oksekærre forspændt 40 okser, for at bringe frugtbarhed. Nogle arkæologer mener, at Dejbjergvognene måske står i forbindelse med en sådan dyrkelse. Nerthus opfattes undertiden, bl.a. i Heimskringla, som søster og ægtefælle til Njord og moder til Frej og Freja. En anden opfattelse er, at Nerthus og Njord, trods kønsforskellen, er identiske.


  Neglefar:

  Er et skib som bygges i Hel af de dødes negle og er verdens største skib. Når Ragnarok indtræder, er skibet færdigbyget og Hels hærskarer skal sejle i krig mod guderne i det. Såfremt menneskene vil udskyde ragnarok, skal de derfor holde deres negle korte og sørge for at klippe de dødes negle. Styrmanden på Neglelfar er jætten Rym.


  Nidhug:

  Dragen, der gnaver af asketræet Yggdrasils rod i Niflheims brønd i Helhjem (dødsriget). Den er i stadig strid med en ørn i træets top og sender hånende beskeder op til ørnen med egernet Ratatask


  Niflheim:

  "Tågelandet", vinterens og kuldens hjemsted højt mod nord, hvor også Helhjem eller dødsriget, regeret af Lokes datter Hel befinder sig. I Hel kommer de, der ikke dør i kamp men af sygdom eller alderdom.


  Nisser:

  Nisserne har også meget til fælles med dværgene, hvilket kunne tyde på, at nisserne enten nedstammer fra dværgene, eller at der i virkeligheden er tale om de samme væsener.


  Njord:

  Af gudeslægten Vanerne. Bror til Frigg. Styrer vejret, vinden, ilden og vandet. Han står fiskerne nær og skænker derfor rigdom til menneskene. Njord blev gift 2. gang med jættekvinden Skade, der fik lov at vælge sig en mand blandt Aserne som bod for drabet på hendes far. Ægteskabet var ikke lykkeligt. Han omtales, bl.a. i Heimskringla, som vanernes ypperste mand. Sættes undertiden i forbindelse med frugtbarhedsgudinden Nerthus, og muligvis er hun den søster, som Njord var gift med 1. gang og med hvem han fik Frej og Freja. Han fik ialt 10 børn. Før Thor fik sin hammer, var aserne i strid med den anden gudeslægt Vanerne. Vanerne var ved at indtage Asgård, men der blev så indgået en fredsaftale, hvor man udvekslede gidsler, så nogle Aser kom til Vanerne og omvendt.
  Det var på den måde Njord kom til Asgård. Her byggede han gården Noatun ved havets bred.


  Nordre:

  En dværg, som Odin, Vile og Ve anbragte på himmelhvælvets nordhjørne, så man kunne kunne finde verdenshjørnerne. Siges, sammen med Østre, Søndre og Vestre, at bære himmelhvælvingen skuldrene.


  Norne:

  Skæbnegudinde. I Asgård bor nornerne Urd, Verdante og Skuld. De spinder menneskenes livstråde, der bestemmer, hvorledes livet skal forløbe, og passer Yggdrasils ene rod der ender i Urds brønd. Hvis roden tørrer ud kommer Ragnarok, hvor guder og jætter mødes i det endelige slag og den nuværende verden går under og en ny opstå. Alle nyfødte børn tildeles en norne.
  Den ældste norne Urd spandt livstrådene på sin håndten. Verdante, den næstældste, snoede trådene mellem fingrene, og arbejdede som hun var i humør til. Derfor kom der af og til kurrer på tråden. Den yngste norne Skuld, bestemte, hvornår tråden skulle klippes over. Når nornerne bliver trætte, dækker de brønden til så det bliver mørkt i verden. De vækkes igen af hanen Gyldenkam, der sidder i Yggdrasils top og tæller tiden.


  O


  Odd:

  Frejas mand der forsvandt sporløst kort tid efter brylluppet. Kan være den samme som Odin.


  Odin:

  Odin


  Søn af Bor og Bestla og bror til Vile og Ve, som han skabte de første mennesker Ask og Embla sammen med og som han gav ånde og liv. Gift med Frigg, med hvem han har seks sønner og en datter, Balder og Thor er to af sønnerne.
  En af de germanske hovedguder og i nordisk mytologi den øverste blandt aserne. Er som herre i Valhal krigens og kampens gud, men tillige gud for død, visdom, trolddom og digtning.
  Romeren Tacitus omtaler omkr. år 100, at der i norden ofres mennesker til en gud ved navn Mercutius=Odin.
  Borgen Valhal ligger på marken Gladshjem og er både ind- og udvendig dækket med guld. På Gladshjem ligger også odins kone Friggs bolig Fensalene.
  Uden for Valhals porte står lindetræet Glaser, med blade af rødt guld.
  Odin drak engang af Mimers brønd for at blive vis, og måtte, for at få lov, sætte sit ene øje i pant og har derfor kun et øje.
  Vanerne halshuggede en gang Mimer og sendte hovedet til Aserne. Odin gjalrer over hovedet, når han vil rådføre sig med det i vanskelige sager.
  Odins kone Frigg der er lige så klog som han, også på at se ind i fremtiden. Hun giver ham ofte gode råd, som han dog ikke altid retter sig efter.
  Odin sidder på sit højsæde Lidskjalv, der er det højeste af 13 højsæder i Valhal, og når han sidder her kan han med sit ene øje se ud over hele verden. Ved hans fødder ligger de to ulve Gere og Freke der hjælper ham i krig. Serveres der mad for Odin, giver han det omgående videre til ulvene. Odin drikker kun vin.
  Kommer Odin i knibe kaster han blot sit spyd Gungner, der altid går lige igennem det han sigter efter. Gungner er lavet af dværgene, der bor i huler udenfor Asgård. Kaster han Gungner hen over en hær, vil den tabe slaget og krigerne vies til døden.
  Odin har også den store guldring Drøpner lavet af dværgen Sindre. Hver niende nat drypper der 7 andre guldringe fra den, lige så store som den selv.
  Af jætten Hlebard fik han tryllelstaven Gambantein, men så snart Odin fik den, tryllede han Hlebards forstand bort.
  Det lykkedes Odin, forklædt som kvinde, at voldtage asynjen Rind, og han fik Vale med hende.
  Odin ville gerne have fat i Skjaldemjøddet, som ejedes af Suttung. Han prøved først uden held at få fat i det ved at arbejde for Suttung en hel sommer. Mjøddet bevogtedes af Suttungs datter Gunlød. Så sov Odin hos hende nogle nætter, hvorefter hun gav ham mjøddet og blev far til drengen Brage.
  På hans skuldre sidder ravnene Hugin og Munin, der hver dag flyver ud i verden og hver aften kommer tilbage og fortæller Odin hvad de har set. Odin har også den 8-benede hest Slejpner, som han bruger, når han skal på rejse.
  At Slejpner er tegnet med 8 ben kan være en måde at illustrere at en 4-benet hest bevæger sig meget hurtigt. Sådan tolkes 8-benede dyr der er afbilledet på 40.000 år gamle hulemalerier.
  Slejpner løber lige godt i luften, på havet og på jorden og med en fantstisk fart. Odin har mange sønner, hvoraf de vigtigste er Thor, Balder, Brage, Tyr, Høder, Vidar, Hermod og Vale. Odin kaldtes bl.a. også for alfader
  Det siges at det var Odin der fandt på at dele året i 12 måneder og ugen i 4 dage. Onsdag er Odins dag.


  Okolnir:

  En ø i Jotunheim, der tilhører jætten Brimer. I hans gildessal på øen, lavet af guld, fejrer jætterne Ragnaroks komme.


  P


  Q


  R


  Ragnarok:

  Ragnaroks komme er spået af Vølven. Det er det endelige opgør mellem guder og jætter.
  Varslet på Ragnaroks komme er Fimbulvinteren, der vil lægge sig over Jorden og tilintetgøre alt levende, bortset fra de to mennesker Liv og Livtraser, der overlever i Mimers Lund.
  Efter en frygtelig kamp, hvor Fenrisulven, vil blive løst af sine lænker, og derpå dræbe Odin, bliver den selv dræbt af Odins søn Vidar. Loke vil kæmpe på jætternes side og i en kamp mod Heimdal vil de begge dø.
  Midgårdsormen og Thor skal kæmpe en voldsom kamp, hvor ormen til sidst vil blive dræbt af Thor. Thor vil derefter segne om og dø af sine sår, efter at have gået ni skridt. Ildjætten Surt opbrænder himmel og jord og skal kæmpe mod Frej, og begge vil dø. Tyr skal dræbe jættekvinden Hels menneskeædende hund Garm.
  Alle jætterne og de fleste af
  guderne vil gå til grunde.
  De døde vil ligge strøet ud over over slagmarkerne. Dragen Nidhug vil fortære dem en for en og derpå flyve bort for aldrig at vende tilbage.
  Derefter vil der opstå en ny verden, hvor nye guder træder i de gamles sted.
  Liv og Livtraser skal blive hhv. stammor og stamfar til en ny menneskeslægt der befolker jorden.
  De aser, der vil overleve ragnarok er Balder, der slipper ud af dødsriget, samt Odins sønner Vidarog Vale, Odins bror Høner og Thors sønner Magne og Mode.
  Alle vil leve videre i det skønne Gimle, hvor intet ondt findes.


  Ran:

  Jætten Ægirs hustru. Havgudinde. Hun fanger druknende søfolk i sit net og holder dem derpå som fanger i sin bolig under havet. En folketro, citeret i de islandske sagaer, gik ud på, at druknede gik til Ran, og hvis de viste sig ved deres eget gravøl, var det tegn på, at hun havde taget godt imod dem.


  Rate:

  Odins bor, som Bauge borer gennem Hnitbjerget med for at få fat i Skjaldemjøddet.
  Myten om Skjaldemjøddet


  Regin:


  Dværgen Regin fik fat i Sigmunds ødelagte sværd Gram, oprindelig fremstillet af Vølund, og reparerede det.
  Sigurd Fafnesbane dræbte senere Regins bror Fafne, der havde forvandlet sig til en drage, med sværdet og siden Regin, da han forsøgte at hævne sin bror.


  Rind:

  Asynje som blev voldtaget af Odin da han kom til hende forklædt som kvinde. Som resultat af voldtægten blev Vale født.


  Ringhorn:

  Balders skib, der var det prægtigste af alle Asernes skibe, og som førte ham og hans hustru Nanna til Hel i dødsriget, da han ved Lokes hjælp var dræbt af Høder. Thor antændte skibet ved at svinge sin hammer over det. Skibet var udstyret med offergaver. Bl.a. havde Odin givet sin ring Drøpner. Balders hest i fuldt udstyr fulgte også med på bålfærden.
  Da skibet skulle skubbes brændende ud på havet kunne ingen rokke det, og man måtte sendte bud efter troldkvinden Hyrrokken, der ubesværet fik skibet ud på havet.


  Rist og Mist:

  Odins to tjenerinder som hjælper med at servere for einherjerne i Valhal.


  S


  Sif:

  Thors hustru. Hun havde guldhår lavet af dværgene. Håret fik hun fordi Loke havde klippet håret af hende og blev tvunget til at give hende guldhåret. Hun havde sønnen Ull fra et andet ægteskab.


  Sigurd Fafnesbane:

  Dræbte vogteren af niebelungskatten, jætten Fafne i skikkelse af en drage, med sværdet Gram. Gift med kong Gjukes datter Gudrun, selv om han havde givet ægteskabsløfte til valkyrien Brynhild. Far til Aslaug også kaldet Kraka. Sigurd havde hesten Grane.


  Sigyn:

  Lokes hustru. Da aserne straffede Loke ved at lænke ham til tre klippestykker og hænge en giftslange over hans ansigt, holdt Sigyn en skål under giftdryppet, så at giften kun ramte hans ansigt, når hun forlod ham for at tømme skålen. Når det skete skælvede jorden.


  Sindre:

  Dværgen Sindre har fremstillet den store guldring Drøpner. Hver niende nat drypper der 7 andre guldringe fra den, lige så store som den selv.
  Sindre er en af Ivaldesønnerne.


  Skade:

  Jættekvinde, datter af Tjasse. Da hun hørte at aserne havde dræbt hendes far, drog hun til Asgård for at hævne ham, men ingen ville kæmpe med en kvinde og i stedet tilbød de hende som bod for at slutte fred, at hun kunne vælge sig en mand blandt dem, men Odin forlangte, at hun kun måtte se deres ben når hun skulle vælge. Hun håbede på at få den smukke Balder, men valgte i stedet vanen Njord fra Noatun. De kunne dog ikke blive gift før hun igen kom til at le, men det sørgede Loke for ved at binde en snor fast mellem en gedebuks hageskæg og hans egen tissemand. Når Loke og bukken skiftevis trak i snoren og brægede,så det så morsomt ud, at Skade måtte le, og så kunne hun gifte sig. De kom dog ikke til at bo sammen. Skade kunne ikke lide at bo på Noatun og flyttede efter en tid tilbage til Thrymshjem.


  Skjaldemjøddet:

  Dværgene Fjalar og Galar slog jætten Kvaser ihjel og lavede Skjaldemjøddet af hans blod. Til brygningen brugte de tre kar. Det første hed Bodn, det andet hed Son og det tredie og største hed Odrører.
  Da de dræbte jætten Gilling og hans kone, fik Gillings søn Suttung Skjaldemjøddet som bod.
  Myten om Skjaldemjøddet


  Skirner:

  Frejs tjener, der af sin herre blev sendt ud for at fri til den smukke jættekvinde Gerd på sin herres vegne. Han måtte bruge trusler om at kaste en forbandelse over hende før hun lod sig overtale. Som tak fik Skirner Frejs hest Blodighove.


  Skall og Hate:

  To glubske ulve født af en jættekvinde i Jernskoven, der jagter hhv. solen og månen på himmelbuen. Hver gang det er lige ved at lykkes for dem, bliver der formørkelse. Skall skal sluge solen ved Ragnarok og Hate sluge månen. Solen og månen beskyttes mod ulvene af vanen Billings mænd.


  Skræp:

  Frejs sværd der kunne svinge sig selv og som skulle have reddet ham ved ragnarok, men som i stedet blev givet til jætten Gymer i bytte for Gymers datter Gerd. Se myten om Frej og Gerd:


  Slejpner:

  Odins hest der er afbilledet på helleristninger med 8-ben. Det tolkes på 40.000 år gamle europæiske hulemalerier som en illustration af, at et dyr løber meget hurtigt og ikke at det har mere end de 4 normale ben.
  Slejpner er født af Loke, der engang omskabte sig til en hoppe og derpå blev bedækket af den fyrige hingst Svadilfar. Slejpner løber lige godt i luften og på vandet som på jorden og bringer lynhurtigt Odin rundt i hele Verden.
  Myten om hvorledes Slejpner blev til.


  Sol:

  Lysdise. Datter af Mundilfare og søster til Måne. Sol kører solvognen over himmelbuen forspændt de to heste Alsin og Arvak.


  Sortalfer:

  Nogle mener, at sortalferne er de samme som dværgene. Sortalferne bor i Sortalfehjem og er onde.


  Surt:

  Ildjætte der bor i Muspelheim sammen med ildturserne og de onde Muspelsønner. Surt skal angribe guderne og opbrænde himmel og jord ved Ragnarok, og i kamp med Frej vil begge dø.


  Suttung:

  Jætte, søn af Gilling og bror til Bange. Han bor på Hnitbjerg. Han ejer den kostelige mjød Skjaldemjøddet, som Odin engang forsøgte at få lov at smage på. Mjødet fik Suttung som bod, da de to dværge Fjalar og Galar dræbte hans forældre.
  Myten om Skjaldemjøddet.


  Særimner:

  Odins gris, der lever i Valhal og leverer kød til ædegilderne. Kokken Andrimner skærer hver dag en luns kød af grisen, der omgående bliver hel igen, og koger det i gryden Ildrimner.


  Søndre:

  En dværg, som Odin, Vile og Ve anbragte på himmelhvælvets sydhjørne, så man kunne kunne finde verdenshjørnerne. Siges, sammen med Østre, Vestre og Nordre, at bære himmelhvælvingen på skuldrene.


  T


  Tandgnost og Tandgrisner:

  (Tandgnisle og Tandglese)
  Thors to gedebukke der trækker hans stridsvogn. Når Thor bliver sulten kan han slagte og spise dem. Når de er spist, lægger han knoglerne over i skindet, svinger sin hammer Mjølner, og straks bliver de levende igen. Man må dog passe på ikke at brække knoglerne. Det gjorde Tjalfe engang for at spise marven, og så blev den ene buk halt og Tjalfe måtte sammen med Røskva følge med Thor som hans trælle.


  Thor / Einride:

  Thor


  Tordenguden Thor er en af aserne og ældste søn af Odin og asynjen Jord også kaldet Fjørgun. Thor er den stærkeste af guderne og hans farligste våben er hammeren Mjølner, smedet af Ivaldesønnen Eitre eller Brokk. Den rammer altid hvad han sigter efter, og vender derpå tilbage til hans hånd. Kniber det for Thor, spænder han sit styrkebælte Megingjord og så fordobles hans styrke og vrede. Både Mjølner, Megingjord og jernhandskerne Jarngreiper han også har, og som gør, at han bliver 100 gange farligere for jætterne når han tager dem på, er fremstillet af dværgene. Når Thor kører ud i verden i sin vogn forspændt sine to gedebukke Tandgnost og Tandgrisner, løber de så stærkt, at klovene slår gnister som lyn, og vognens rumlen lyder som torden i Midgård, hvor menneskene bor. Thor skal omkomme ved Ragnarok efter først at have dræbt Midgårdsormen. Om Thors kampe med jætterne findes talrige sagn. Hans navn indgår i mange stednavne. Thor er gift med den guldlokkede Sif. De bor i Trudvang på gården Bilskirner, der har 540 rum og rager endnu højere op mod himmelen end Valhal. Sif og Thor har børnene Mode, Magne og Trud. Tor kaldes også Einride som betyder "Den der færdes alene".

  Torsdag er Thors dag.


  Tjalfe og Røskva:

  Thors mennesketrælle, der altid følger ham.
  Tjalfe er kendt for at kunne løbe meget hurtigt, og løb engang om kap mod Hu (Tanken) hos jætterne i Udgård.
  Engang Thor og Loke skulle besøge Udgårdsloke, overnattede de hos Tjalfe og Røskvas forældre, faderen Egil Skytten og moderen Groa. Da de skulle have aftensmad, slagtede Thor sine gedebukke som han plejede; flåede skindet af dem og stegte kødet. De to børn Røskva og Tjalfe spiste også med. Når de havde gnavet kødet af benene smed de benene hen på gedeskindene. Tor havde sagt at de skulle passe på ikke at brække benene, men Tjalfe flækkede alligevel en knogle for at få marven ud. Da Thor næste morgen svang sin hammer over skindene og gedebukkene blev levende igen, haltede den ene og Thor blev rasende. Tjalfe måtte så gå til bekendelse og hans far blev så bange at han tilbød Thor hele hans hus og alt hvad der var i det, men Thor lod sig formilde og bad bonden pleje bukkene til han kom tilbage og så skulle Røskva og Tjalfe følge med ham som hans trælle.


  Thrym:

  Jætte der stjal Thors hammer Mjølner og krævede Freja som brud i løsepenge. Thor fik dog hammeren tilbage ved list, idet han forklædte sig i kvindetøj som Freja. Tyveriet kostede Thrym og hele hans husstand livet.


  Tjasse:

  Jætten der stjal asen Brages hustru Ydun med ungdomsæblerne. Han var far til Skade.
  Se myten om Tjasse der stjal Ydun.


  Trivalde:

  En jætte med tre halse og ni hoveder, tre på hver hals. Han blev dræbt af Thor, der kløvede alle hans hoveder med en økse.


  Trudgelmer:

  Søn af Ymer og stamfar til alle jætterne. Han er far til Bergelmer der førte jætteslægten Rimturserne videre.


  Tyrfing:

  Et magisk sværd der har spredt død og ødelæggelse omkring sig siden det blev smedet af dværgene Dvalin og Durin.


  Tyr:

  Gud for den ordnede krig og søn af Odin. Tyr er ligesom Thor en vældig kriger frygtet af jætterne. Han lader de tapreste, og dumdristigste sejre i krig og regnes for den modigste af alle aserne.
  Tyr har kun én hånd, idet Fenrisulven bed den anden af, da den skulle lænkes af aserne. Han spiller en beskeden rolle i de bevarede myter, men om hans udbredte dyrkelse i Danmark vidner stednavne som Tissø og Tisvilde, dvs. Tyrs kilde, Tirslunde, Tistrup og Tirstrup. Tirsdag er Tyrs dag.
  Jætten Hymer angives af nogle som værende Tyrs far. Det virker ikke troværdig da Tyr regnes som en af de vigtigste guder blandt aserne. I Tyskland sammenlignes han med den græske gud Zeus og han er en af de største jættedræbere. Mytologien er dog fuld af mystiske blandingsægteskaber, så hans fædrende ophav kan ikke fastslås med sikkerhed.


  Tøk:

  Loke i skikkelse af en gammel kone. Da guderne forsøgte at få alle til at græde for Balder for at få ham tilbage fra Hel, var Tøg den eneste der ikke ville græde og sagde:" Tøk græder kun tørre tårer." Så måtte Balder blive hos Hel i dødsriget.


  U


  Udgård:

  En jætteborg regeret af
  Udgårdsloke, asen Thors værste fjende. Udgård kaldes også Jotunheim.


  Udgårdsloke:

  En jætte der regerede i Udgård. Jætten frygtede Thors styrke og forsøgte i kæmpen Skrymers skikkelse at holde ham væk, men han og hans hjælpere Midgårdsormen,Lue (ilden), Hu (tanken) og Ælde (alderdommen) overvandt ved trolddom Thor og hans ledsagere Loke og Tjalfe i væddekampe under Thors besøg i Udgård.


  Ull:

  Thors stedsøn (Sifs søn). Dygtig bueskytte og skiløber. Sportens gud. Bor i Taksdale i Asgård. (Taks benyttedes til fremstilling af buer).


  Urds brønd:

  Brønden (kilden) i Asgård, hvor en af asketræet Yggdrasils tre rødder ender. Roden vandes af nornerne Urd, Verdante og Skuld. Tørrer roden ud kommer Ragnarok. Vandet i brønden er spejlblank og lysende, og kun hvide dyr kunne leve her. Brøndens lys oplyser hele verden.


  V


  Vale:

  En søn af Odin og Rind. Han hævnede drabet på Balder.


  Valhal:

  Valhal er Odins bolig i Asgård. Væggene er lavet af spydskafter og taget tækket med gyldne skjolde. Valhal er forsynet med 540 porte så brede, at 800 krigere på engang kan gå igennem hver af dem. Hertil kommer de udvalgte krigere fra Midgård, der er faldne i kamp og bliver udvalgt af Valkyrierne. De faldne krigere der ikke bliver udvalgt til at komme til Valhal, kommer til Freja i Folkvang.
  I Valhal fortsætter krigerne med at kæmpe, æde og drikke indtil Ragnarok. Om formiddagen kæmpes der på Idavang, og ved middagstid rejser alle de faldne sig og sætter sig til bords og fester så resten af dagen. I Valhal lever galten Særimner og geden Hedrun. Hedrun står på Valhals tag og æder af Yggdrasils krone. Når man skærer en luns kød af Særimner, vokser det omgående ud igen. Fra Hedruns yver flyder uafbrudt strømme af den lifligste mjød som Odins ene tjenerinde Mist, serverer for Einherjerne som krigerne i Valhal kaldes.
  Mad og drikke bliver serveret for krigerne af Valkyrierne. Valkyrierne er sendebud for Odin på slagmarken, og det er dem der udpeger de mænd, der skal falde i kamp.


  Vali og Nari:

  Lokes 2 sønner. Vali omskabtes af aserne til en ulv der dræbte Nari, og med Naris tarme blev Loke bundet til tre spidse sten, hvor han skal ligge til Ragnarok med en giftspyende slange over hovedet, som straf for mordet på Balder.


  Valkyrier:

  Unge kvinder der opvarter krigerne i Valhal. Tre af dem, Gunn, Rota og Skuld, hjælper Odin med at udpege de einherjer, der skal dø i dagens kampene på Idavang.
  Hild, Gondul Skogul, Løkk og Herfjøtur er nogle af de fornemste valkyrier, der rider til Midgård og udpeger de mænd, der fortjener at komme til Valhal. Hild står for den uforsonlige krig.
  Andre valkyrienavne: Brud, Brynhild, Geirahød, Geirskøgull, Gno, Gøl, Kara, Mist, Radgrid, Reginleif, Rist, Sigrdrifa, Sigrun, Skeggøld, Svava.
  Valkyrierne siges at være udstyret som krigere og skulle være dygtige ryttere.


  VALKYRIEN FRA HAARBY MED SVÆRD OG SKJOLD


  Vaftrudner:

  Jætte der var meget klog, og kunne stille og besvare vanskelige spørgsmål. Da Odin kappedes med ham i visdom, svarede han rigtig på alle spørgsmål indtil han blev spurgt: "Hvad sagde Odin i Balders øre, da han blev lagt på bålet ?" .
  Det kunne Vaftrudner ikke svare på og så mistede han sit hoved.


  Vaner:

  Gudeæt der stredes med aserne om herredømmet. Njord, hans søn Frej og datter Freja er oprindelig vaner, men overgik til aserne. Striden mellem aser og vaner vidner muligvis om et religionsskifte i nordisk førkristen tid. Vanerne var frugtbarhedsguder med Njord som hovedguden, men var ikke udødelige som Aserne indtil Ragnarok. Vanerne bor i Vanehjem.


  Ve:

  Odins bror. De tre brødre Odin, Vile og Ve dræbte jætten Ymer og skabte jorden af hans krop samt skabte de første mennesker Ask og Embla som Ve gav mæle, hørelse og syn.


  Vestre:

  En dværg, som Odin, Vile og Ve anbragte på himmelhvælvets vesthjørne, så man kunne kunne finde verdenshjørnerne. Siges, sammen med Østre, Søndre og Nordre, at bære himmelhvælvingen skuldrene.


  Vidar:

  Også kaldet den tavse. Odins søn med Grid, som ved Ragnarok dræber Fenrisulven, der har slugt Odin. Vidar bliver derpå gud i en ny og smukkere verden. Vidar er ikke stum, men siger aldrig noget. Han går i sko med usædvanlig tykke såler lavet af rester fra alverdens skomagere, men han svarer ikke når man spørger ham hvorfor.


  Vile:

  Odins bror. De tre brødre Odin, Vile og Ve dræbte jætten Ymer og skabte jorden af hans krop, samt skabte de første mennesker Ask og Embla, som Vile gav forstand og bevægelse.


  Vimur:

  Den største af alle elve som Thor måtte passere for at besøge jætten Geirrød.

  Myten om Thors besøg hos Geirrød.


  Vølund:


  Dværgen Vølund var en mester i smedekunst. Han fik overskåret sine knæhaser og måtte trælle for kong Nidud, men tog hævn ved at voldtage kongens datter Bødvild, dræbe hans sønner og lave kunstgenstande af deres knogler. Han slap væk ved at iføre sig en fjederham. Det var Vølund der smedede sværdet Gram til Odin som derpå forærede det til Sigmund, der ødelagde og kasserede det. Han regnes også som alfehøvding.
  Myten om Vølund Smed


  Vølve:

  Oldnordisk for spåkvinde/sandsigerske/heks. En kvinde, der altid medbringer en stor stav som hun også kan ride på. Hovedkilden til beretningen om verdens skabelse, dens undergang med ragnarok og genskabelse er "Vølvens spådom". Den nutidige islandske vølve spår hvert år ved nytår om, hvad der vil ske i det kommende år.

  Vølverne udfører magiske (shamantiske) ritualer kaldet sejd. Når vølven udøver sejd, falder hun i trance og kan få kontakt med åndeverdenen.


  X


  Y


  Ydun:

  Gift med Odins og Gunløds syngende og spillende søn Brage. Frugtbarheds- og kærlighedsgudine. Ydun har en skål med foryngelsesæbler, som hun deler ud til Aserne og Asynjerne hvert år fra deres 25 års fødselsdag. Når man spiser af æblerne bliver man et år yngre og holder sig derved evig ung. Ydun har været elskerinde til de fleste af guderne. Hun kendes også under navnet Idun.


  Yggdrasil:

  Asketræet i Asgård, hvis krone omspænder hele verden og hvis tre rødder ender i hhv. Urds brønd i Asgård, Mimers brønd i Jotunheim (Udgård) og brønden Hvergelmer, i Helhjem (Dødsriget). Hjortene Duneyr og Duratror færdes i træets krone. Eiktyrner er en solhjort som finder sin føde i træets krone. Geden Hedrun spiser af kronen fra taget på Valhal. Tilsammen repræsenterer de de firfodede dyr på jorden. Vanddråberne fra hjortens horn danner de fleste store floder i Asernes område. Fra toppen skal hanen Gyldenkam vække krigerne (einherjerne) til kamp når ragnarok kommer. Egernet Ratatask løber op og ned af stammen som budbringer af hånsord mellem dragen Nidhug der gnaver af roden i Hvergelmer og den store ligædende jætte Hræsvælg i skikkelse af en ørn, der sidder i toppen og sender blæst ud over verden med sine vingeslag.


  Ymer:

  Jætte, søn af kulden og varmen. Han levede af koen Audhumblas mælk og blev dræbt af guderne Odin, Vile og Ve, som derpå skabte verden af Ymers krop.


  Z


  Æ


  Ægir:

  Havjætte, søn af jætten Mistblinde og bror til Loke. Gift med Ran. Sammen havde de ni døtre, der alle siges at være mødre til Heimdal.
  Blodoughadda, Hevring, Himinglæva Hrønn og Kolga er fem af døtrene. Han havde kokken Elder og tjeneren Firmafeng. Man mente i Danmark at Ægir boede på Læsø.


  Østre:

  En dværg, som Odin, Vile og Ve anbragte på himmelhvælvets østhjørne, så man kunne kunne finde verdenshjørnerne. Siges, sammen med Vestre, Søndre og Nordre, at bære himmelhvælvingen skuldrene.


  Å