DANSKE MONARKER

Christian I

(1426-1481)

Konge af Danmark 1448 - 81, af Norge 1450 - 81, af Sverige 1457 - 63.
Valgsprog: Dyden viser vejen.

Søn af Dietrich, Greve af Oldenburg - Delmenhorst og grevinde Hedvig.
Hans tip3-oldefar var Erik V Klipping.
Han valgtes til konge i 1448 og giftede sig med enken efter sin forgænger Christoffer III (af Bayern), Dorothea af Brandenburg (omk. 1430-1495), datter af markgrev Johan af Brandenburg og Barbara af Sachsen. Hun var kun 18 år gammel og et økonomisk problem for landet. Hun kunne nemt leve mange år endnu og skulle forsørges som enkedronning, og så havde hendes far endnu ikke betalt hendes medgift til Christoffer, så ved at gifte sig med den nye konge, var hun forsørget, og landet sparede hendes "pension". Christians onkel, Hertug Adolf af Sønderjylland foreslog nevøen som dansk konge, (han havde selv sagt nej tak) og da Christian var hans arving, kunne det vel være lige så godt. Adolf fik Christian til at love ikke at lægge hertugdømmerne ind under den danske krone.
Efter 5 års krig lykkedes det ham endelig at erobre Sverige i 1457, men han afsattes igen i 1463. Et generobringsforsøg mislykkedes.
Ved Ribe-forliget i 1460 blev han valgt til Hertug af Slesvig og Greve af Holsten mod løfte om, at de 2 lande skulle forblive "op ewig ungedeelt zwosammen", evigt udelte sammen. De holstenske grever, der havde besiddelser i begge lande frygtede, at de kunne risikere toldmure mellem de to landsdele. Han pantsatte Shetlands- og Orkney-øerne til James II af Skotland som garanti for datteren Margrethes medgift. Pantet er til dato ikke blevet indfriet.
Han døde 1481 og hans dronning Dorothea døde 1495 i Kalundborg.

Sønnen Hans efterfølger ham på tronen


Begivenheder i hans regeringstid:
  • 1474 Rejse til Tyskland og Italien, fik Pavens tilladelse til at oprette et universitet i Danmark.
  • 1458 Elefantordenen indstiftes.
  • 1460'erne Det er ikke ualmindeligt at man drikker 4 - 5 liter (tyndt) øl om dagen.
  • 1475 Nu bruger man ske ved bordet.
  • 1477 Nordens første universitet i Uppsala.
  • 1479 Københavns Universitet indviet.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286